Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh 2020

Díospóireacht: COMÓRTAS DÍOSPÓIREACHTA AN PHIARSAIGH 2020

B'ócáid speisialta í an tseachtain seo nuair a d'fhreastail dhá fhoireann ó Choláiste Chú Chulainn agus Coláiste Lú ar Chomórtas Díospóireachta an Phiarsaigh a bhí ar súil i gColáiste De la Salle, Dún Dealgan. Ghlac dhá fhoireann, ceann acu as an tríú Bliain agus ceann acu as an Chuigiú Bliain páirt sa díospóireacht.

Chun tús a chur leis an oíche, phléigh an fhoireann as an tríú bliain an rún "Laethanta scoile na laethanta is fear dár saol!"  sa chomórtas sóisireach.  Bhí an-phlé acu leis na foirne eile a bhí ag glacadh páirte sa chomórtas agus bhain an lucht féachana an-sult as an díospóireacht.

I ndiaidh sin, thosaigh an comórtas sinsireach agus ba é "Léiríonn muid meas ar ainmhithe sa tír seo!" an rún a bhí ag na foirne le phlé.  Bhí go leor idir láimhe sa phlé ag na foirne. Labhair na daltaí uilig go han-mhaith le muinín agus líofacht agus moladh iad go léir go hard ag na moltóirí ag deireadh na hoíche.  Bhain na daltaí agus na múinteoirí an-sult as an oíche agus tá muid ag súil go mór leis an chomórtas an bhliain seo chugainn chéana féin! Comhghairdeas ó chroí le gach duine a bhí ann.

It was a special occasion for students of Coláiste Chú Chulainn, Coláiste Lú and the Irish Department of the school this week when two teams attended the debating competition Comórtas Díospoireachta an Phiarsaigh which was held in the De la Salle Secondary school, Dundalk. Two teams travelled to the competition to take part in the junior and senior competitions.  

To begin the night the junior team discussed “School days are the best days of our lives” and argued against the motion. The students spoke very well and made their points clearly and with passion.  Following that, the senior team made up of 5th year students argued in favour of the motion that “We show respect for animals in our country”. 

The judges praised all the speakers and commended them on their confidence and fluency.  Teachers and students enjoyed their night and are already looking forward to next year's competition.  Congratulations to all involved!

debater

debate

cropped webwise logo

tusla 1