Aonad Lán-Ghaeilge

“Tá lúchair orainn go bhfuil Aonad Lán-Ghaeilge sa scoil. Déanaimid ár ndícheall an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na scoile. Nuair atá an éileamh agus acmhainní go leor, cuirimid ábhair ar fáil trí mheán na Gaeilge.

We are pleased to have an All-Irish Aonad in school. We endeavour to promote Gaeilge throughout the school. We provide subjects through the medium of Gaeilge where there is sufficient demand and adequate resources.

Thomas Sharkey

Príomhoide